Pregled "Objekti 2000-2021"

Višeporodični stambeni objekat u Staroj Pazovi

Višeporodični stambeni objekat u Staroj Pazovi

Izvođenje radova na izgradnji 7 višeporodičnih stambenih objekata – 169 stambenih jedinica, u Staroj Pazovi i to na segmentu C, [...]

Aug 6, 2019     Comments Off
Dalje
Stambeni objekat u Beogradu ulica Đevđelijska br.17 – PRODATO

Stambeni objekat u Beogradu ulica Đevđelijska br.17 – PRODATO

Stambeni objekat u ulici Djevdjelijska br.17 – PRODATO Objekat je lociran u Beogradu, na k.p. 3213/1 K.O. Zvezdara. Površina parcele [...]

Jul 29, 2019     Comments Off
Dalje
Stambeni objekat u Beogradu ulica Gostivarska br.64 – PRODATO

Stambeni objekat u Beogradu ulica Gostivarska br.64 – PRODATO

Stambeni objekat u ulici Gostivarska br.64 – PRODATO KATALOG STANOVA Svi stanovi u novoizgrađenom objektu su prodati.

May 16, 2018     Comments Off
Dalje
Objekat socijalnog stanovanja u naselju Kamendin, Zemun polje

Objekat socijalnog stanovanja u naselju Kamendin, Zemun polje

GP “Zlatibor-gradnja Beograd” A.D. otpočela je gradnju kompleksa objekata socijalnog stanovanja u Kamendinu, lokacija 1.7, ul. Akrobate Aleksića ukupne kvadrature [...]

Nov 30, 2017     Comments Off
Dalje
Stambeni objekat u Zemunu, ul. Skopljanska

Stambeni objekat u Zemunu, ul. Skopljanska

Objekat je projektovan kao slobodnostojeći u okviru definisanih građevinskih linija. Osnova objekta je složenog oblika i formiraju je dva trakta [...]

Jun 27, 2017     Comments Off
Dalje
Objekat socijalnog stanovanja u naselju Ovča

Objekat socijalnog stanovanja u naselju Ovča

Novi kompleks je formiran od dve osnovne podceline i to: stambene, koja zauzima zapadni deo lokacije i dela na istočnoj [...]

Sep 5, 2016     Comments Off
Dalje
Izgradnja objekta Privrednog i Prekršajnog suda u Užicu

Izgradnja objekta Privrednog i Prekršajnog suda u Užicu

Planirana je izgradnja slobodnostojećeg objekta, spratnosti Su+Pr+4. Planirani objekat je javne namene, za potrebe Privrednog i Prekršajnog suda u Užicu, [...]

Apr 20, 2016     Comments Off
Dalje
Izgradnja objekta porodilišta u Lazarevcu

Izgradnja objekta porodilišta u Lazarevcu

Izgradnja novog objekta Vanbolničkog porodilišta u Lazarevcu, planirana je u postojećem kompleksu Doma zdravlja „Dr Đorđe Kovačević“, na k.p. 1398/1, [...]

Apr 20, 2016     Comments Off
Dalje
Objekat u Lazarevcu, ul. Zagorke Dragović, stanovi na prodaju

Objekat u Lazarevcu, ul. Zagorke Dragović, stanovi na prodaju

GP “Zlatibor-gradnja Beograd” A.D. oglašava prodaju stanova u objektima u Lazarevcu u ulici Zagorke Dragović. Za više informacija o prodaji [...]

Apr 19, 2016     Comments Off
Dalje
Izgradnja sportske hale u Gložanu, opština Bački Petrovac

Izgradnja sportske hale u Gložanu, opština Bački Petrovac

GP “Zlatibor-gradnja Beograd” A.D. započela je izgradnju sportske hale u mestu Gložan, SO Bački Petrovac ukupne površine 1.993,88 m2. Sportska [...]

Jan 6, 2016     Comments Off
Dalje