Izgradnja objekta Privrednog i Prekršajnog suda u Užicu

Planirana je izgradnja slobodnostojećeg objekta, spratnosti Su+Pr+4. Planirani objekat je javne namene, za potrebe Privrednog i Prekršajnog suda u Užicu, i nalazi se na k.p.br. 5159/3 i 5136/4  KO Užice, u ulici Marije Mage Magazinović br. Parcele su površine 891m2 i nalaze se u okviru obuhvata Plana generalne regulacije Užice – centralni deoI faza (Službeni list grada Užica br. 9/15).

Ukupna bruto površina objekta sa suterenom iznosi P=3216,32 m2

Komentari su zatvoreni.