Prodaja stanova

GP “ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD” A.D. oglašava prodaju stanova na sledećim lokacijama:

Stambeni objekat u ulici Gostivarska br.64

Objekat je koncipiran kao slobodnostojeći stambeni objekat koji se kao takav uklapa u urbanu matricu susednih objekata. Pravougaoni oblik parcele nametnuo je longitudinalno pružanje objekta u dubinu sa otvaranjem glavne ulične i zadnje dvorišne fasade dok su bočne fasade odmaknuta od susednih parcela 250 cm.

Objekat je spratnosti Po+Pr+3. Podzemna etaža je namenjena stacioniranju vozila stanara, i tehničkim prostorijama. Na nivou prizemlja smeštene su tri stambene jedinice orijentisane ka zapadnoj, istočnoj i južnoj fasadi. U srednjem segmentu svih etaža pozicionirana je komunikaciona vertikala (putnički lift i stepenište) koja je kontinualna od najniže podrumske pa do poslednje etaže. Kolski prilaz podzemnim etažama je rešen prizemnom rampom nagiba 14.75 %, kojoj se pristupa kolskim koridorom sa Gostivarske ulice. Sve etaže od prizemlja pa do 3. sprata su namenjene stanovanju i projektovan je jedan tip etaže, sa tri stambene jedinice, što ukupo čini 12 stambenih jedinica.

Objekat u Lazarevcu, ul. Zagorke Dragović br.25 i 27

Stambeno poslovni objekat u Lazarevcu u investiciji GP ZLATIBOR-GRADNJE BEOGRAD.

Izuzetnog kvaliteta gradnje, na ekskluzivnoj lokaciji po pristupačnim cenama. Stanovi luksuzno opremljeni sa kvalitetnom keramikom, stolarijom i parketom.

OBJEKAT:  STAMBENO POSLOVNA ZGRADA
INVESTITOR: “ZLATIBOR GRADNJA” AD BEOGRAD
LOKACIJA: kat. parcele  br. 1145 i 1249 KO Lazarevac

Kontakt osoba za prodaju stanova: Daniel Uroš
Brojevi telefona: 011-2544 351 i 062-8867-930
E-mail: marketing@gpzlatibor.rs