Prodaja stanova

GP “ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD” A.D. oglašava prodaju stanova na sledećim lokacijama:

Stambeno-poslovni objekat u ulici Bulevar Peka Dapčevića 24V i 24G u Beogradu

Objekat je lociran u Beogradu, na Voždovcu u Bulevaru Peka Dapčevića na brojevima 24V i 24G. Površina građevinske  parcele iznosi 1305,00 m². Parcela izlazi na jednu javnu saobraćajnicu-ulicu Peka Dapčevića. Sa ulice Peka Dapčevića ostvaren je glavni pristup objektu-pešački i kolski, i to tako da se kolski pristup ostvaruje sa jednom internom saobraćajnicom koja predstavlja pristupni put za podzemnu garažu, ostvaren sa niže kote ulice (na severozapadnom uglu parcele) i on je jednosmeran. Podzemna garaža projektovana je sa odvojenim jednosmernim izlazom sa koga se jednosmernom saobraćajnicom pristupa na otvoreno parkiralište sa 6 parking mesta na severoistočnom uglu parcele. Jednosmerna saobraćajnica za pristup spoljašnjem parkingu koristi se i kao smer za glavni kolski izlaz sa parcele. Obe spoljašnje rampe (za pristup i izlaz iz podzemne garaže) su blažeg nagiba (11.52% ulazna i 12% izlazna rampa). Rampe i pristupne jednosmerne saobraćajnice su projektovane širine 3.50m.

Brojevi telefona: 011/2544-251 i 063/330-842
E-mail: gpzlatibor.prodaja@gmail.com