Dogradnja osnovne škole Diša Đurđević

Dogradnja osnovne škole ,,Diša Đurđević” predviđena je u dve faze, uz postojeći objekat škole.
Prvu fazu čini proširenje osnovnih sadržaja škole sa delom za predškolce spratnosti Pr + 1, bruto površine 1965,10 m2, na južnoj strani postojećeg objekta škole.
Drugu fazu čini izgradnja Fiskulturne sale sa pratećim prostorijama, bruto površine 751,11m2, koja se nadovezuje na postojeću školu sa severne strane.
Lokacija objekta se nalazi na uglu ulice Sjenička I Kosmajska u Crnim Međama.
Objekat se nalazi na katastarskoj parceli 4413/1 KO Šopić.

Komentari su zatvoreni.