Vila Lisović – izgradnja proizvodno-stambenog objekta

Izgradnja stambenog objekta sa jednom stambenom jedinicom na kat.parc.br.1257/10 KO Lisović, kategorije “B” – stambena zgrada sa jednim stanom klasifikacione oznake 111012- Stambene zgrade sa jednim stanom, izdvojene kuće za stanovanje ili povremeni boravak, kao što su porodične kuće, vile, vikendice, letnjikovci, planinske kolibe, lovačke kuće, do 2.000 m2 i P + 4 + Pk (PS) i septičke jame kategorije “G” klasifikacione oznake 222330.

Podaci o objektu:
Namena objekta: Proizvodno-stambeni objekat
Gabarit objekta: 30,19m x 27,37m
Spratnost objekta: Pr+1
Bruto izgrađena površina objekta: 562,07m2
Neto površina objekta: 443,87m2
Površina pod objektom: 460,06m2
Visina slemena objekta h=8,60m

Komentari su zatvoreni.