Prodaja stanova u Beogradu, Bulevar Peka Dapčevića 24V i 24G

Objekat je lociran u Beogradu, na Voždovcu u Bulevaru Peka Dapčevića na brojevima 24V i 24G. Površina građevinske  parcele iznosi 1305,00 m². Parcela izlazi na jednu javnu saobraćajnicu-ulicu Peka Dapčevića. Sa ulice Peka Dapčevića ostvaren je glavni pristup objektu-pešački i kolski, i to tako da se kolski pristup ostvaruje sa jednom internom saobraćajnicom koja predstavlja pristupni put za podzemnu garažu, ostvaren sa niže kote ulice (na severozapadnom uglu parcele) i on je jednosmeran. Podzemna garaža projektovana je sa odvojenim jednosmernim izlazom sa koga se jednosmernom saobraćajnicom pristupa na otvoreno parkiralište sa 6 parking mesta na severoistočnom uglu parcele. Jednosmerna saobraćajnica za pristup spoljašnjem parkingu koristi se i kao smer za glavni kolski izlaz sa parcele. Obe spoljašnje rampe (za pristup i izlaz iz podzemne garaže) su blažeg nagiba (11.52% ulazna i 12% izlazna rampa). Rampe i pristupne jednosmerne saobraćajnice su projektovane širine 3.50 m.

Prodaja stambenog i poslovnog prostora počinje 15.02.2022.,
mail za kontakt gpzlatibor.prodaja@gmail.com ,
brojevi telefona
011/2544-351 i 063/330-842 .

Objekat je razvijene pravougaone forme, dužom stranom postavljen paralelno sa ulicom i sastoji se od šest etaža (od kojih je jedna podzemna-podrum, prizemlje i četiri tipska sprata). Objekat je funkcionalno podeljen na tri celine:

- Podzemna garaža sa pratećim prostorima u podrumu,

- Poslovni prostori u prizemlju,

- Stambeni deo objekta sa ukupno 36 stanova na I-IV sprata.

Podrumska etaža namenjena je za smeštaj podzemne garaže ukupne površine 794,60m2 u koju se pristupa preko spoljašnje rampe. Garaža ima ukupno 38 mesta za parkiranje vozila od kojih je 18 mesta planirano izvođenjem parking sistema sa dvostrukom platformom (parking sistem Klaus 2078i). Iz prostora garaže ostvaren je pristup na stepeništa obe stambene lamele preko provetravanih pretporostora u kojima je predviđeno stvaranje natpritiska zbog sprečavanja širenja dima u stepenišni i liftovski prostor.

Prizemni deo objekta je gabaritom manji od podrumske etaže i tipskih spratova i u okviru njega su smeštena tri poslovna prostora (dva u lameli A i jedan u lameli B), kao i vetrobrani i holovi za pristup u stambene delove lamele A i B.

Svaki od poslovnih prostora pored prodajnog prostora, ima i predprostor (garderobu) i toalet.

Poslovni prostor AP1 je ukupne neto površine 104,69m2.
Poslovni prostor AP2 je ukupne neto površine 79,47m2.
Poslovni prostor BP1 je ukupne neto površine 98,60m2.

Tipske etaže objekta, ukupno četiri, namenjene su za smeštaj stambenih jedinica.

Ukupna neto prodajna površina svih stanova u objektu iznosi 1940.28m2.

U lameli A projektom je predviđeno pet stanova po tipskoj etaži strukture od garsonjera do dvoiposobnih stanova, ukupno dvadeset stanova i to:

- Stanovi A1, A6, A11 i A16 (trosobni) sa predsobljem, kupatilom, wc-om, dnevnim boravkom sa kuhinjom i trpezarijom, dve sobe i balkonom ukupne neto površine 70,38m2.
- Stanovi A2, A7, A12 i A17 (jednoiposobni) sa predsobljem, kupatilom, dnevnim boravkom sa kuhinjom i trpezarijom, dve sobe i balkonom ukupne neto površine 46,22m2.
- Stanovi A3, A8, A13 i A18 (garsonjere) sa predsobljem, kupatilom, dnevnim boravkom sa kuhinjom i trpezarijom ukupne neto površine 23,70m2.
- Stanovi A4, A9, A14 i A19 (dvoiposobni) sa predsobljem, kupatilom, dnevnim boravkom sa kuhinjom i trpezarijom, dve sobe i lođom ukupne neto površine 60,29m2.
- Stanovi A5, A10, A15, A20 (dvosobni) sa predsobljem, kupatilom, dnevnim boravkom sa kuhinjom i trpezarijom, sobom i lođom ukupne neto površine 56,62m2.

U lameli B projektom je predviđeno četiri stana po tipskoj etaži strukture od jednoiposobnih do trosobnih stanova, ukupno šesnaest stanova i to:

- Stanovi B1, B5, B9 i B13 (dvosobni) sa predsobljem, kupatilom, dnevnim boravkom sa kuhinjom i trpezarijom, sobom i balkonom ukupne neto površine 47,89m2.
- Stanovi B2, B6, B10 i B14 (jednoiposobni) sa predsobljem, kupatilom, dnevnim boravkom sa kuhinjom i trpezarijom i sobom ukupne neto površine 37,69m2.
- Stanovi B3, B7, B11 i B15 (trosobni) sa predsobljem, wc-om, kupatilom, dnevnim boravkom sa kuhinjom i trpezarijom, tri sobe i lođom ukupne neto površine 79,82m2.
- Stanovi B4, B8, B12 i B16 (dvosobni) sa predsobljem, wc-om, kupatilom, dnevnim boravkom sa kuhinjom i trpezarijom, dve sobe i lođom ukupne neto površine 62,46m2.

Spratovi, prizemlje i podrum u okviru svake od stambenih lamela međusobno su povezani dvokrakim stepeništem i električnim putničkim liftom.

SPECIFIKACIJA MATERIJALA i OPREME STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI BULEVAR PEKA DAPČEVIĆA 24V i 24G,  VOŽDOVAC – BEOGRAD

Specifikacija stanova LAMELA A:

 

Lamela A – Stan 1, I sprat, P=70.38m2, Bulevar Peka Dapcevica 24V – PRODATO

Lamela A – Stan 2, I sprat, P=46.22m2, Bulevar Peka Dapcevica 24V – PRODATO

Lamela A – Stan 3, I sprat, P=23.70m2, Bulevar Peka Dapcevica 24V – PRODATO

Lamela A – Stan 4, I sprat, P=60.29m2, Bulevar Peka Dapcevica 24V

Lamela A – Stan 5, I sprat, P=56.62m2, Bulevar Peka Dapcevica 24V – PRODATO

Lamela A – Stan 6, II sprat, P=70.38m2, Bulevar Peka Dapcevica 24V – PRODATO

Lamela A – Stan 7, II sprat, P=46.22m2, Bulevar Peka Dapcevica 24V – PRODATO

Lamela A – Stan 8, II sprat, P=23.70m2, Bulevar Peka Dapcevica 24V – PRODATO

Lamela A – Stan 9, II sprat, P=60.29m2, Bulevar Peka Dapcevica 24V – PRODATO

Lamela A – Stan 10, II sprat, P=56.62m2, Bulevar Peka Dapcevica 24V – PRODATO

Lamela A – Stan 11, III sprat, P=70.38m2, Bulevar Peka Dapcevica 24V – PRODATO

Lamela A – Stan 12, III sprat, P=46.22m2, Bulevar Peka Dapcevica 24V – PRODATO

Lamela A – Stan 13, III sprat, P=23.70m2, Bulevar Peka Dapcevica 24V

Lamela A – Stan 14, III sprat, P=60.29m2, Bulevar Peka Dapcevica 24V – PRODATO

Lamela A – Stan 15, III sprat, P=56.62m2, Bulevar Peka Dapcevica 24V – PRODATO

Lamela A – Stan 16, IV sprat, P=70.38m2, Bulevar Peka Dapcevica 24V – PRODATO

Lamela A – Stan 17, IV sprat, P=46.22m2, Bulevar Peka Dapcevica 24V – PRODATO

Lamela A – Stan 18, IV sprat, P=23.70m2, Bulevar Peka Dapcevica 24V

Lamela A – Stan 19, IV sprat, P=60.29m2, Bulevar Peka Dapcevica 24V – PRODATO

Lamela A – Stan 20, IV sprat, P=56.62m2, Bulevar Peka Dapcevica 24V – PRODATO


Specifikacija stanova LAMELA B:

Lamela B – Stan 1, I sprat, P=47.89m2, Bulevar Peka Dapcevica 24G – PRODATO

Lamela B – Stan 2, I sprat, P=37.69m2, Bulevar Peka Dapcevica 24G – PRODATO

Lamela B – Stan 3, I sprat, P=79.82m2, Bulevar Peka Dapcevica 24G – PRODATO

Lamela B – Stan 4, I sprat, P=62.46m2, Bulevar Peka Dapcevica 24G – PRODATO

Lamela B – Stan 5, II sprat, P=47.89m2, Bulevar Peka Dapcevica 24G – PRODATO

Lamela B – Stan 6, II sprat, P=37.69m2, Bulevar Peka Dapcevica 24G - PRODATO

Lamela B – Stan 7, II sprat, P=79.82m2, Bulevar Peka Dapcevica 24G - PRODATO

Lamela B – Stan 8, II sprat, P=62.46m2, Bulevar Peka Dapcevica 24G - PRODATO

Lamela B – Stan 9, III sprat, P=47.89m2, Bulevar Peka Dapcevica 24G – PRODATO

Lamela B – Stan 10, III sprat, P=37.69m2, Bulevar Peka Dapcevica 24G

Lamela B – Stan 11, III sprat, P=79.82m2, Bulevar Peka Dapcevica 24G – PRODATO

Lamela B – Stan 12, III sprat, P=62.46m2, Bulevar Peka Dapcevica 24G – PRODATO

Lamela B – Stan 13, IV sprat, P=47.89m2, Bulevar Peka Dapcevica 24G – PRODATO

Lamela B – Stan 14, IV sprat, P=37.69m2, Bulevar Peka Dapcevica 24G – PRODATO

Lamela B – Stan 15, IV sprat, P=79.82m2, Bulevar Peka Dapcevica 24G

Lamela B – Stan 16, IV sprat, P=62.46m2, Bulevar Peka Dapcevica 24G – PRODATO

Komentari su zatvoreni.