Pregled "Objekti u izgradnji"

Prodaja stanova u Beogradu, Bulevar Peka Dapčevića 24V i 24G

Prodaja stanova u Beogradu, Bulevar Peka Dapčevića 24V i 24G

Objekat je lociran u Beogradu, na Voždovcu u Bulevaru Peka Dapčevića na brojevima 24V i 24G. Površina građevinske  parcele iznosi [...]

Oct 17, 2021     Comments Off
Dalje
Vila Lisović – izgradnja proizvodno-stambenog objekta

Vila Lisović – izgradnja proizvodno-stambenog objekta

Izgradnja stambenog objekta sa jednom stambenom jedinicom na kat.parc.br.1257/10 KO Lisović, kategorije “B” – stambena zgrada sa jednim stanom klasifikacione [...]

Oct 17, 2021     Comments Off
Dalje
Dogradnja osnovne škole Diša Đurđević

Dogradnja osnovne škole Diša Đurđević

Dogradnja osnovne škole ,,Diša Đurđević” predviđena je u dve faze, uz postojeći objekat škole. Prvu fazu čini proširenje osnovnih sadržaja [...]

Oct 17, 2021     Comments Off
Dalje