Izgradnja sportske hale u Gložanu, opština Bački Petrovac

GP “Zlatibor-gradnja Beograd” A.D. započela je izgradnju sportske hale u mestu Gložan, SO Bački Petrovac ukupne površine 1.993,88 m2. Sportska hala namenjena je učenicima OŠ Jožef Marčok Dragutin, fudbalskom klubu, građanima Gložana. Sam objekat će raspolagati terenom 20×40 m za rukomet, mali fudbal, odbojku i košarku. Tribine su predviđene sa 300 sedišta. Sa vanjske strane objekta sa istočne strane planirane su tribine za fudbalski stadion sa 300 sedišta a ispod ovih tribina planirana je svlačionica, sanitarne prostorije, kancelarije. Ulazni hol je sa južne strane objekta.

 

Komentari su zatvoreni.