Izgradnja objekta porodilišta u Lazarevcu

Izgradnja novog objekta Vanbolničkog porodilišta u Lazarevcu, planirana je u postojećem kompleksu Doma zdravlja „Dr Đorđe Kovačević“, na k.p. 1398/1, K.O. Lazarevac. Parcela je nepravilnog oblika. Teren na parceli je u prirodnom padu od oko 1% u pravcu sever-jug. Prilaz katastarskoj parceli je sa južne strane iz ulice Dr Đorđa Kovačevića. Kroz parcelu se pruža i servisna saobraćajnica koja povezuje dva ulaza u kompleks Doma zdravlja i čini kružni tok.

Komentari su zatvoreni.