Stepa Stepanović, Objekat 1Đ

STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT:  G.P.1,  Objekat 1Đ

K.P. 7764/1,  KO Voždovac, BEOGRAD

INVESTITOR:  „GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE“ Bul. Arsenija Čarnojevića 110

Projektovani objekat se nalazi na građevinskoj parceli G.P. 1, koja je na zapadnom delu kompleksa. Prema nameni objekat je stambeni sa podzemnom garažom. Sastoji se iz dve lamele (ulaza) spratnosti Po+Np+Pr+5+Ps, odnosno Po+NP+Pr+4+Ps.

                                                     Ulaz 1                                       Ulaz 2        

Spratnost:                           Po+Np+Pr+5+Ps                      Po+Np+Pr+4+Ps                           

Broj stanova:                                     46                                            46

Broj lokala:                                          0                                              0

* Građevinska bruto površina svih etaža objekta  po SRPS-u : 7850,26 m2

Komentari su zatvoreni.