Pregled "Objekti 1961-2000"

Stambeni blok A5 na Vidikovcu

Stambeni blok A5 na Vidikovcu

Stambeni blok A5 na Vidikovcu Godina izgradnje: 1978-1980 godine

Feb 15, 1978     Comments Off
Dalje
Stambeni blok A11 na Vidikovcu

Stambeni blok A11 na Vidikovcu

Lokacija: Vidikovac, A11 stambeni blok Objekat izgrađen: u periodu 1977-1978 godine

Feb 13, 1978     Comments Off
Dalje
No Thumbnail

Objekat carinarnica u Kopru

Lokacija: Kopar carinarnica Objekat izgrađen: 1977 godine

Dec 16, 1977     Comments Off
Dalje
No Thumbnail

Stambeni objekti sa prostorom “Simpa” i “Jugobanke” u Beogradu

Lokacija: ulica Krajiške divizije br. 49-55 na Petlovom brdu u Beogradu, blok A2 Objekati izgrađeni: u periodu 1974-1976

Jun 14, 1976     Comments Off
Dalje
Objekat u ulici Darinke Radović, Železnik

Objekat u ulici Darinke Radović, Železnik

Ulica: Darinke Radović br.2-16, 28 i 30, Železnik Objekat izgrađen: 1971-1974

Jul 25, 1974     Comments Off
Dalje
No Thumbnail

Stambeni objekat u ulici Stjepana Stupanca br.35, u Beogradu

Lokacija: ulica Stjepana Stupanca br.35 u Beogradu Objekat izgrađen: 1974 godine

May 19, 1974     Comments Off
Dalje
No Thumbnail

Toplana sa trafo stanicom, ulica Darinke Radović u Beogradu

Lokacija: Ulica Darinke Radović u Beogradu Objekat izgrađen: 1972 godine

Mar 16, 1972     Comments Off
Dalje
No Thumbnail

Kompleks stambenih objekata u ulici Oplenačkoj u Beogradu

Lokacija: ulica Oplenačka u Beogradu Objekat izgrađen: u periodu 1966-1970

May 20, 1970     Comments Off
Dalje
Robna kuća Beteks na Banovom brdu

Robna kuća Beteks na Banovom brdu

Lokacija: Banovo brdo, Beograd, robna kuća Beteks Objekat izgrađen: 1969 godine

Oct 1, 1969     Comments Off
Dalje
No Thumbnail

Kovnica novca na Banovom brdu

Lokacija: Kovnica novca na Banovom brdu u Beogradu Objekat izgrađen: 1968 godine

Feb 17, 1968     Comments Off
Dalje