Kadrovi

DIREKTOR

Jeremić Jelenko – Diplomirani inženjer građevine, broj licence 410 0797 03 i 411 D601 09

TEHNIČKI DIREKTOR

Ostojić Marko – Diplomirani inženjer građevine, broj licence 410 D894 09

INŽENJERSKI KADAR

Božović Ivan – Diplomirani inženjer građevine, broj licence 410 E726 10, 381 1151 14
Vraneš Branka – Diplomirani inženjer građevine, broj licence 410 9798 06 i 413 F123 10
Pavlica Relja – Diplomirani inženjer elektrotehnike, broj licence 450 7835 04
Jeremić Zorica – Diplomirani inženjer građevine, broj licence 410 0784 03 i 413 F124 10
Graovac Nikola – Diplomirani inženjer arhitekture, broj licence 400 G769 12, 381 1150 14
Jeremić Aleksandar – Diplomirani inženjer građevine, broj licence 411 J473 15
Rackov Slobodan – Diplomirani inženjer mašinstva, broj licence 430 8957 05
Kostić Miladin – Građevinski inženjer
Jasika Željko – Građevinski inženjer

FINANSIJSKA SLUŽBA

Urošević Vera – Diplomirani ekonomista, direktor finansija

KOMERCIJALA

Mihajlović Olivera – Šef sektora nabavke

TEHNIČKA PRIPREMA

Bajić Svetlana – Građevinski inženjer – šef tehničke pripreme
Šunderić Suzana – Građevinski inženjer
Milosavljević Miroljub – Građevinski tehničar

GRAĐEVINSKI TEHNIČARI I POSLOVOĐE

Sarvan Milijan – Građevinski tehničar
Soleša Zoran – Građevinski tehničar
Varničić Milan – Građevinski tehničar
Čabrić Milorad – Građevinski tehničar
Mačić Grujica – Građevinski tehničar
Jović Marica – Građevinski tehničar
Marenović Nenad – Poslovođa

POGONSKA OPERATIVA

Rukovaoci građevinskim mašinama: 9
Zidari: 35
Tesari: 28
Armirači: 22
Kranisti : 10
Bravari: 12
Električari : 6
Vodoinstalateri: 4
Pomoćni radnici: 15
Čuvari: 17
Magacioneri: 7

MEHANIZACIJA

Čabrić Milorad – Šef transporta i mehanizacije
Vozači : 14

OBJEKAT SMEŠTAJA

UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH : 210